VEEBRUAR 2019
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
« Jaanuar Märts »


26. november 2013

Eesti MV noortele,kadettidele , juunioritele, juunioritele U21 Rakveres 30.11.2013

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KARATES NOORTELE, KADETTIDELE JA JUUNIORIDELE

VÕISTLUSJUHEND

KORRALDAJA: Eesti Karate Föderatsioon Pirita tee 12, Tallinn 10127 Tel. 6398 776 E-mail info@ekf.ee

Peakohtunik: Dmitri Lahtikov Tel. 5555 3963 Peasekretär: Mehis Kard Tel. 6398776, 58601755

Tehniline sekretär : Rando Sirak Tel. 5667 7225

LÄBIVIIJA: Spordiklubi Palermo Kert Karus Tel. 503 4463

AEG & KOHT: 30. november 2013. a, Rakvere Spordikeskus, Kastani pst 12 .

Mandaatkomisjon: kell 09:00 – 10:30 .Kaalumisel kontrollitakse kõigi võistlejate kaalu ja dokumente!

Võistluste algus: kata: 11:00 ja  kumite: 12:30

VÕISTLUSKLASSID:

NOORED: võistluste päeval vastavalt 10-11 aastat ja 12-13 aastat.

Poisid U12: kata, -30 kg, -35 kg, -42, +42 kg;  Tütarlapsed U12: kata, -34 kg, -40 kg, +40 kg;

Poisid U14: kata, -40 kg, -45kg, -52kg, +52 kg; Tütarlapsed U14: kata, -43kg, -50kg, +50 kg;

KADETID: võistluste päeval 14-15 aastat .

Noormehed U16: kata; -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;  Neiud U16: kata, -47 kg, -54 kg, +54 kg;

JUUNIORID: võistluste päeval 16-17 aastat .

Noormehed U18: kata, -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg;  Neiud U18: kata, -48kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg;

JUUNIORID U21: võistluste päeval 18-20 aastat

Noormehed U21: kata, -68 kg, -78 kg, +78 kg;  Neiud U21: kata, -53 kg, -60 kg, +60 kg;

KATA: Vanuses U12 ja U 14 vabakata. Katat võib korrata U 12 alates 3. ringist ja teised alates 4.ringist, kuid mitte viimast !

REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine www.ekf.ee/eevi  kaudu kuni 27. november 2013. a.

Täiendav info Rando Sirak, e-mail rando@ekf.ee.

Eelregistreerimise seis avaldatakse EKF kodulehel 29. november 2013.

Kõik sportlased, kes ei ole tähtajaks elektrooniliselt registreeritud, tasuvad võistlusmaksu kahekordselt. Kõik klubid peavad mandaatkomisjonile esitama kehtiva EKF või Wadokai karate passi või EKFis registreeritud karatepassi. Nõuetekohase karatepassita võistlejad tasuvad osavõtumaksu kahekordselt.

LÄBIVIIMISE KORD: WKF võistlusmäärused, noortele mugandatud WKF võistlusmäärused kumites ja katas: brasiilia karika süsteemis. kohtumiste pikkus kumites - noored 1,5 min. või selge vahe vähemalt 6 punkti; - kadetid 2 min. või selge vahe vähemalt 8 punkti; - juuniorid 2 min. või selge vahe vähemalt 8 punkti; - juuniorid U21 3 min.või selge vahe vähemalt 8 punkti.

AUTASUSTAMINE: Eesti Karate Föderatsioon autasustab 3 paremat võistlejat igas võistlusklassis medalite ja diplomitega.

OSAVÕTUMAKS: osavõtumaks tuleb võistlejatel tasuda mandaatkomisjonis.

20 eurot kata või kumite 30 eurot kata ja kumite . Eelregistreerimisel üles andmata jäänud ning karatepassita sportlased peavad tasuma osavõtumaksu kahekordselt.

Klubi sportlasi, kellel on võlgnevus alaliidu ees seisuga 16. november 2013, tiitlivõistlustele ei lubata!

KOHTUNIKUD: Kõik osalevad Eesti karateklubid või – liidud peavad andma võistluste kohtunikekogu käsutusse vähemalt:

 1. Budo, Jyoshinmon – 3 kohtunikku;

2. Falco, IVL, Nüke, Edu-Do, Taifu – 2 kohtunikku;

3. BudoArt, Budokai, Corpore ning kõik teised nimetatama klubid – 1 kohtuniku;

4. Või kompenseerima nende puudumise mandaatkomisjonis 32 euro ulatuses ühe puuduva kohtuniku kohta.

Protesti maksumus võistlustel on 65 eurot.

KINDLUSTUS: Võistlustest ei saa osa võtta kindlustamata võistlejad. Kindlustuse kehtivust kontrollitakse pisteliselt mandaatkomisjonis.

KOMPETENTS: Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused lahendatakse kas võistluste kohtunikekogu või korraldustoimkonna poolt vastavalt pädevusele.

EESTI KARATE FÖDERATSIOON

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank