JUULI 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Juuni August »


14. september 2018

EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite kutsekomisjon teatab

EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite kutsekomisjon. TAASTAOTLEMINE. Spetsialiseerumine karate: abitreener, nooremtreener, treener, vanemtreener Väljakuulutamine alates 08.08.2018 Dokumentide vastuvõtt kuni 15.09.2018 23:59 Lisainfo e-post: ivl@ivl.ee ja lisainfo telefon : Priit Seli 56607700 Volitatud töötleja poolt kinnitatud Jah Kutse taotlemine: taastaotlemine 5.3 Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega: Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on: → erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses. Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on: → erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on: → erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on: → erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Meistertreeneri, EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on: → erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Eliittreeneri, EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on: → erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga. 5.4. Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid: 1) treenerikutse taotlemise avaldus 2) vormikohane CV 3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist 4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta 5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud 5.5. Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis. Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus. 5.6. Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank