JUULI 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Juuni August »


14. september 2018

treenerite kutse taastaotlemise dokumentide esitamine kuni 15.9.2019 ainult interneti kaudu

Dokumendid tuleb esitada AINULT elektroonselt spordiregistri keskkonnas www.spordiregister.ee/admin

Dokumentide loetelu 1) Haridusdokument 2) Isikut tõendava dokumendi koopia 3) Täiendkoolituste tunnistuste koopiad, mis tasemele on vastav > ja tundide arv ning see info tuleb lisada registrisse. 4) Publikatsioonide koopiad või korrektne loetelu. 5) Lisatud dokumendid peavad olema viimase 4 aasta kohta 6) Maksekorraldus (Treenerikutse omistamise tasu tuleb kanda Eesti Karate Föderatsiooni kontole). Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 40 eur . Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 47 eur . Treener EKR 5 (varasem III tase) - 56 eur . Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 72 eur . Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 80 eur. ELiittreener EKR 8 - otsustab EOK, enne ei ole vaja tasuda. Kutseomistamise tasu tuleb kanda spordiala kutsekomisjoni osutatud Eesti Karate Föderatsiooni arveldusarvele. Tervitades, Mehis Kard Eesti Karate Föderatsiooni peasekretär 6398776 vaata: www.sport.ee TREENERIKUTSE TAOTLEMINE / esmataotlemine, kutsetaseme tõstmine / NB! Tutvu kutse andmise korras sätestatud eeldustega kutse taotlemiseks / vt. p. 5.1. / TREENERIKUTSE TAASTAOTLEMINE / olemasoleva kutsetaseme taastaotlemine / NB! Tutvu kutse andmise korras sätestatud eeldustega kutse taotlemiseks / vt. p. 5.3. / 1. Sisenege ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil spordiregistri administreerimiskeskkonda https://www.spordiregister.ee/admin/ 2. Kui te taotlete treenerikutset esmakordselt ja pole olnud seotud spordiregistriga teiste valdkondade kaudu, siis avaneb küsimus, millele treenerikutse taotlemiseks valida „Jah“. Jätkake juhendi lugemist punktist 4 3. Kui teil on juba olemas kasutajaõigused spordiregistris, siis avaneb teile alljärgnev vaade. NB! Veenduge, et ülareal oleks valitud rollina „Treener“ ja alamregistrina „Administreerimine“. Ekraani vasakpoolses osas on andmed kutse taotlemiste kohta ja parempoolses osas olemasolevate kutsete kohta. Kui soovite taotleda uut kutset, siis valige „Uus taotlus“ ja jätkake juhendi lugemist punktist 4. Kui soovite täiendada oma kontaktandmeid või lisada koolitusi (ilma kutse taotlemistea), siis valige „Muuda andmeid“ ja jätkake juhendi lugemist punktist 10. 4. Kutse taotlemiseks tuleb läbida 6-etapiline andmesisestuse protsess. Esimeses etapis määrake taotletava kutse spordiala ja tase ning valige „Salvesta“. Teid suunatakse automaatselt järgmisele etapile. Kutse taotlus protsessis ei ole võimalik etappe vahele jätta. 5. Järgmises etapis peate kinnitama oma isikundmed – keskkonda tuleb laadida isikut tõendava dokumendi koopia failina (kui te pole varasemate taotlemiste käigus seda juba teinud) ning valige „Salvesta“ 6. Kolmandas etapis tuleb vajadusel korrigeerida oma kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ja valida „Salvesta“. 7. Haridusandmete vormil tuleb määrata lõpetatud hariduse liik: keskharidus, kõrgharidus või spordialane kõrgharidus. Spordialase kõrghariduse täpsustus kirjutage eriala väljale, samuti määrake kraad ja lõpetamise aasta. Keskhariduse ja mittespordialase kõrghariduse puhul pole viimati nimetatud välju vaja täita. Haridust tõendavate dokumentide alla tuleb laadida kas ülikooli või gümnaasiumi lõputunnistus. Haridusega seotud dokumentide alla on võimalus laadida pooleli oleva või lõpetamata kõrghariduse korral väljavõte läbitud ainetest, et neid saaks vajadusel kasutada üldainete või erialaainete koolituste arvestamisel. Haridusandmete sisestamise lõpetamiseks valige „Salvesta“. 8. Koolitusandmete vormil tuleb vajadusel lisada täiendkoolitusi ja kui koolituste nimekiri on korrektne, siis valida „Kinnita koolitused“. Koolituste sobivust kontrollitakse peale taotluse esitamist. Varem sisestatud koolituste on punane taust, kui koolitust ei saa arvestada treenerikutse taotlemisel ning hall taust, kui koolitus on juba arvestatud eelmise kutse taotlemisel. Kui täiendkoolitused on kutse taotlemisel vajalikud, siis on eraldi teabekastis välja toodud nimekirjas olevate koolituste maht ja vastava kutse taotlemisel eeldatav koolituste maht. Koolituse detailandmete sisestamisel on kindlasti vaja lisada koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia failina. Võimalik on lisada täienduskoolitusi ja erialaseid tasemekoolitusi. Üldainete koolituste läbimise tõendamine toimub TLÜ ja TÜst edastatud info põhjal 9. Viimaseks etapiks on taotluse esitamine, milleks vajutage kindlasti nuppu „Esita taotlus“. Infokastis on näha eeldused valitud kutse saamiseks. Otsuse kutse andmisele lubamise kohta teeb Spordikoolituse ja –Teabe SA ja teid informeeritakse e-posti teel. 10. Treenerikutsega seotud andmete korrigeerimisel ilma kutse taotlemiseta on võimalik täiendada ja parandada isiku- ja kontaktandmeid ning hariduse ja koolitustega seotud andmeid. Töökohtade info täieneb spordiregistri organisatsioonide alamandmekogu kaudu tööandjate poolt sisestatud info põhjal. Töökohti ja koolitusi, mis jäävad väljapoole spordiregistri andmekoosseisu, on võimalik lisada menüüpunkti CV alt. Täiendav info: Liisa Roos Spordikoolituse ja –Teabe SA Tel: 603 1561 E-post: liisa@spordiinfo.ee [1] http://www.spordiregister.ee/admin [2] http://www.sport.ee

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank