JUUNI 2019
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Mai Juuli »


23. jaanuar 2019

EOK ja Haridus- ja teadusministeeriumi konkurss tippsportlastle kõrg või kutsehariduse omandamiseks

EOK JA HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM KUULUTAVAD VÄLJA STIPENDIUMIKONKURSI TIPPSPORTLASTELE KÕRG- VÕI KUTSEHARIDUSE OMANDAMISEKS 2018/2019.ÕPPEAASTA KEVADSEMESTRIL

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele: - on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või - on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul - järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele - ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes: - avalik-õiguslikus ülikoolis - eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel - riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis - erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel - riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses - Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses - või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot. Konkursil osalemiseks tuleb täita elekrooniline taotlus ning lisada ülikooli tõend hiljemalt 31.JAANUARIKS 2019.

Taotlus on leitav siin: HTTPS://GOO.GL/FORMS/EQVXTRTYPSQST4DO2 [1]

Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta. Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.

Stipendiumi saajate isikuandmeid (nimi, kõrgkooli nimetus ja eriala) avalikustatakse EOK haridusstipendiumiga seotud pressiteadetes ja Eesti Olümpiakomitee kodulehel.

Lisainfo: Natalja Inno Tel: 55 56 6404 E-post: natalja@eok.ee

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank