NOVEMBER 2019
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
« Oktoober Detsember »


6. oktoober 2014

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas 20.11.2013.a. koosolekul Kutseseadusest tulenevalt treenerite uued kutsestandardid, kutseandmise korra ja tasude kalkulatsiooni.

TREENERIKUTSE ANDMISSE KAASATUD SPORDIALALIIDUD!  HEAD KOLLEEGID!                    22.11.2013

 

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas 20.11.2013.a. koosolekul Kutseseadusest tulenevalt treenerite uued kutsestandardid, kutseandmise korra ja tasude kalkulatsiooni.

 

Lisan kinnitatud standardid ja kutseandmise korra sellele teatele.

Kutse andmise (ja taastõendamise) tasu on:

Abitreener, tase 3            32 €                        Vanemtreener, tase 6                   58 €

Nooremtreener, tase 4     38 €                        Meistertreener, tase 7                  64 €

Treener, tase 5                 45 €                        Eliittreener, tase 8                        75 €

 

Palun tutvuge veelkord standardites sätestatuga, kutsenimetustega, spetsialiseerimistega ja eriti standardite A osas  – vt. A.1 Töö kirjeldus, kus lühidalt kokku võetud kõiki tasemeid läbivalt treeneri töö üldine kirjeldus ja igale tasemele eraldi väljatoodud erisused.

Selle võrdluse hõlbustamiseks on see nn eriosa järgnevalt eraldi esitatud:

 

ABITREENER, tase 3 täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Võib töös vajada juhendamist. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

 

NOOREMTREENER, tase 4 täidab tööülesandeid erisugustes olukordades. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppe ja praktilise treeneritööga. Töötab enamasti iseseisvalt.  Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

 

TREENER, tase 5 täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ja kõrgendatud saavutusnõuete nimel  elukvaliteedi tõstmise eesmärgil või  sportliku konkurentsi tingimustes. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealasel õppe ja pikaajalise treeneritööga. Omab valmisolekut erialaste teadmiste edasiandmiseks huvitatud osapooltele. Vastutab treeningtööks vajalike ajaliste ja tehniliste vahendite kasutamise ja treenerite omavahelise töökorralduse eest.

 

VANEMTREENER, tase 6 täidab analüüsimist ja otsustamist eeldavaid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ja sportliku konkurentsi või tervise erinõuete tingimustes. Enamasti on omandanud kutsealased oskused ja teadmised kombineeritult kõrgema erialase formaalõppe ja kutsealase koolitusega ning pikaajalise ja tulemusliku treeneritööga. Vastutab erialaste teadmiste edasiandmise eest huvitatud osapooltele. Juhib terviklikuks treeningprotsessiks vajalike ressursside kasutamist ja treenerite omavahelist töökorraldust.

 

MEISTERTREENER, tase 7 täidab teadmiste analüüsimist, süstematiseerimist, edasiarendamist ja õpetamist eeldavaid tööülesandeid ettearvamatutes ning uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ja kõrgetasemelise sportliku konkurentsi  või tervise erinõuete tingimustes.

Enamasti on omandanud kutsealased oskused ja teadmised kombineeritult kõrgema erialase formaalõppe ja kutsealase koolitusega ning pikaajalise pideva ja tipptasemel tulemusliku treeneritööga. Vastutab erialaste teadmiste edasiandmise eest huvitatud osapooltele. Loob uut teadmust, arendab spordiala metoodikaid ning koostab õppematerjale, mis aitavad kaasa treenitavate meisterlikkuse kasvule.  Vastutab tervikliku treeningprotsessi strateegilise planeerimise ja juhtimise eest.

 

ELIITTREENER, tase 8 täidab valitud erialal eriti arenenud ja spetsialiseeritud oskusi ning tehnikaid eeldavaid tööülesandeid, kasutades tulemuslikult kõige edumeelsemaid ja piirialadel olevaid teadmisi kõikides liikumisharrastuse ning spordi valdkondades ja tasemetel. On omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral ning need on rahvusvahelisel tipptasemel korduvalt tõestatud tulemusliku treeneritöö kaudu. Omab rahvusvahelist autoriteeti, kujundab eeskuju ja käitumise kaudu spordiala kultuuri rahvusvahelisel tasemel. Demonstreerib oma novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning pidevat pühendumust uute ideede või protsesside arendamisel töö- või õppesituatsioonides.

 

Siira lugupidamisega

 

Toomas Tõnise

Spordikoolituse ja –Teabe SA juhatuse liige

EOK treenerite kutsekomisjoni liige

EOK asepresident

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank