DETSEMBER 2019
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
« November Jaanuar »


1. detsember 2014

TÄHELEPANU TREENERID

Lp. Eesti Karate Föderatsioon

Kultuuriministri määruse kohaselt algas 1. detsembril 2014.a. taotluste vastuvõtt treenerite tööjõukulude toetuse kasutamiseks 2015. aastal.

Toetus on ette nähtud lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori juhendava 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukulude katmiseks. Toetust makstakse juhul, kui taotleja kohustub kandma toetatava treeneri tööjõukuludest koos makstavate maksude ja maksetega omalt poolt vähemalt 50 %. Toetuse suuruse arvetuslikuks aluseks on treeneri poolt juhendatavate treeningrühmade treeningtundide summaarne nädalakoormus. 

Toetuse määramise, jaotamise ja tagasinõudmise ülesannet täidab Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus, kontaktisikuks on Jane Kalda (tel. 6031561, e-post toetus@spordiinfo.ee). Täiendav informatsioon määruse kohta Riigi Teatajas ja www.spordiinfo.ee.

Eesti Karate Föderatsioon omab õigust nii toetuse taotlemiseks kui eksperthinnangu andmiseks enda spordialaga seotud taotlustele.

1. Toetuse taotlemine
Vastavalt Eesti spordiregistri andmetele on teil võimalik taotleda toetust järgmistele treeneritele:
Georgi Nikolajev: Meistertreener: spetsialiseerumine karate
Aleksandr Zõkov: Karatetreener V

Taotluse saate esitada elektroonilises keskkonnas aadressil:
https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/
Taotluse esitamise tähtaeg on 22. detsember 2014.a. Taotluse põhiosa moodustavad treeningrühmade tunniplaanid ja treeningrühmade koosseisud (isikukoodid). Taotluse saab esitada organisatsiooni juhatuse liige või vastava volitusega isik.

2. Eksperthinnangu andmine
Eksperthinnangu andmine hõlmab spordiklubide ja spordikoolide meisterlikkuse rühmade kinnitamist ning omapoolse seisukoha andmist klubilise kuuluvuse kohta, kui ühe õpilase on samal spordialal esitanud taotlusele rohkem kui üks organisatsioon. Eksperthinnanguid saab anda spordialaliidu andmehaldur Eesti spordiregistris Mehis Kard või tema poolt määratud isik. Soovi korral on keskkonnast võimalik tellida teavitus lisandunud eksperthinnangu soovide kohta.

Lugupidamisega,

Spordikoolituse ja –Teabe SA
tel. 6031561
toetus@spordiinfo.ee
www.spordiinfo.ee
www.spordiregister.ee

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank