EKF juhatus 2018 – 2022

JAANUS RAHUMÄGI

president
jrahumagi@gmail.com

LAURI MENGEL

juhatuse esimees
lauri.mengel@karateklubi.ee

IGOR LIRISMAN

juhatuse liige
igor.lirisman@gmail.com

KONSTANTIN ILJENKO

juhatuse liige
konstantiniljenko@gmail.com

PRIIT SELI

juhatuse liige
priit@ivl.ee

NORMAN TALI

juhatuse liige
norman@debreta.ee

Juhatuse koosoleku protokollid alates 5. juuni 2018 leiab SIIT.

2017. a. Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse koosolekud

06. märts 2017 päevakorras oli:

1. Eesti Karate Föderatsiooni 2017. a. noortespordirahade jaotus klubidele. M. Kard.
2. Eesti Karate Föderatsiooni 2017. a. noortespordirahade meisterlikkuse raha jaotuse kriteeriumid liikmesklubidele. M. Kard.
3. Eesti Karate Föderatsiooni 2016. a. tegevusaruanne. J. Rahumägi, M. Kard.
4. 2016.a. Eesti parimate karatekate valimise kinnitamine. J. Rahumägi, M. Kard.
5. Eesti Karate Föderatsiooni 2016. a. eelarve täitmine ja 2017. a. eelarve esimene lugemine. K. Karus, V. Gri, M. Kard.
6. 2016.a. Eesti meistrivõistlused 11.03.2017. a.Tallinna Spordihallis. J. Rahumägi, M. Kard.
7. Eesti Karate Föderatsiooni sportlaste sportlikud tulemused EM U16, U 18, U 21 Sofias Bulgaarias. M. Kard.
8. Audiitori kutsumine ja Eesti Karate Föderatsiooni korralise üldkoosoleku kokkukutsumine aprillis või mais 2017.a. J.Rahumägi.
9. Et suvi ei läheks luhta tasuta heategevuslik noorteprojekt jätkub 2017. a. suvisel koolivaheajal. J. Rahumägi, K. Karus.
10. Eesti Karate Föderatsiooni ausa mängu põhimõtete järgimine. M. Kard.
11. Jooksvad küsimused. Riveta klubi avaldus EKF liikmeks astumiseks. M. Kard , K. Karus.

8. mai 2017 päevakorras oli:

1. Põhjamaade meistrivõistluste läbiviimisest 8.4.2017 Tallinna Spordihallis. J. Rahumägi, M. Kard.
2. Euroopa täiskasvanute meistrivõistluste tulemustest ja Euroopa Kongressi otsustest. A. Zõkov.
3. Auditeeritud Eesti Karate Föderatsiooni 2016.a. tegevusaruanne ja üldkoosoleku kokkukutsumine 30.mai 2017.a. J. Rahumägi.
4. Eesti Karate Föderatsiooni 2017.a. eelarve kinnitamine. J. Rahumägi, K. Karus.
5. Et suvi ei läheks luhta tasuta heategevuslik noorte projekt koos Eesti Judoliiduga. J. Rahumägi, K.Karus.
6. Jooksvad küsimused.

30. mai 2017 korralise üldkoosoleku päevakorras oli:

1. 2016. a. tegevusaruanded:
1.1. Peatreeneri aruanne. A. Zõkov.
1.2.Treenerite nõukogu esimehe aruanne. H. Tölpt.
1.3. Kohtunike kogu esimehe araunne. D. Teplõhh.
1.4. Juhatuse aruanne. J. Rahumägi.
2. Eesti Karate Föderatsiooni 2016.a. majandusaasta aruande ja sõltumatu vandeaudiitori aruande kinnitamine. J. Rahumägi.
3. Audiitori kinnitamine 2017.a. Aare Olander Audit OÜ.
4. Eesti Karate Föderatsiooni 2017 .a. eelarve kinnitamine. J. Rahumägi, K. Karus.
5. MTÜ Et suvi ei läheks luhta 2017.a. üritustest. J. Rahumägi, K. Karus.

16. november 2017 päevakorras oli:

1.Sportliku karate kui olümpiala 2017.a. võistluste tulemustest. Maailmakarikavõistlused Umag Horvaatias , maailmameistrivõistlused Santa Cruz de Tenerife Hispaanias, K 1Premier League ja Series A võistlused. A. Zõkov.
2. Et suvi ei läheks luhta tasuta noorte heatugevuslik noorteporojekt sel ja järgmisel aastal. J. Rahumägi , A. Zõkov, M. Kard.
3. 2017.a. noortespordirahade ümberjaotamine. M. Kard.
4. MM 3. koht U 21.a. -75 kg Pavel Artamonovi premeerimine 600 eurot. J. Rahumägi, A. Zõkov.
5. Tanel Paabo isiklikelt sponsoritelt ja Eesti Olümpiakomiteest C kategooria sportlasele Tanel Paabole igakuise stipendiumi 500 eurot väljamaksmisest. A. Zõkov.
6. Välja arvata Võru Spordiklubi Budokai Eesti Karate Föderatsioonist vastavalt põhikirja punktile 4.6. J. Rahumägi.
7. Jooksvad küsimused.

19. detsember 2017 päevakorras oli:

1. 2017.a. kokkuvõte Juhatuse liikmete töö ja koondvõistkonna sportlikud tulemused. J. Rahumägi, R. Hammerberg, N. Tali, V. Gri, M. Kard.
2. Vadim Gri ettepanek korraldada 2018. a. sügisel Tondiraba jäähallis suurem võistlus koos teiste võistluskunstide spordialadega.
3. 2018. a. Estonian Open läbiviimine 20.01.2018. a. Eesti Vabariik 100 ürituste raames. J. Rahumägi, M .Kard.
5. Reimo Hammerbergi ettepanek juhatuse ja klubide esindajate (1-2 igast klubist) ühiskoosolekuks. Üleskerkinud teemade arutelu ja esitamine korralisele üldkoosolekule.
6. Eesti Karate Föderatsiooni korralise üldkoosoleku kokkukutsumine koos juhatuse liikmete valimistega mais 2018.

2016. a. Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse koosolekud

10. veebruar 2016 päevakorras oli: 

1. KPMG audit.

2. 2016 eelarve arutelu.

3. märts 2016 päevakorras oli:

1. Kohtumine EOK presidendi kandidaadi Jüri Ratasega.

2. 2015. a. tegevusaruanded.

2.1 Peatreeneri aruanne. A.Zõkov.

2.2. Treenerite Nõukogu esimehe aruanne. H. Tölpt.

2.3. Kohtunikekogu esimehe aruanne. D. Teplõhh.

2.4. Juhatuse aruanne. J. Rahumägi.

3. 2015. a. majandusaasta aruanne.

4. 2016. a. audiitori määramine.

5. 2016. a. eelarve kinnitamine.

6. MTÜ Et suvi ei läheks luhta asutamine.

14. aprill päevakorras oli:

1. Koondise kinnitamine Euroopa meistrivõistlusteks Montpellieris. K. Karus.

2. Kokkuvõte Põhjamaade meistrivõistlustest Aalborgis. K. Karus ja A. Zõkov.

3. Rakvere suvelaagrist 8.- 13. 08.2016. a. K. Karus ja A. Zõkov.

4. 2016/2017 esialgne koondise ja võistluste kalenderplaan. A. Zõkov.

5. Jooksvad küsimused.

08. september päevakorras oli:

1. Et suvi ei läheks luhta kokkuvõte.

2. EKF rahaline seis 30.08.2016. a.

3. Jooksvad küsimused.

02. november päevakorras oli:

1. Organisatsioonilised küsimused (Paabo ja Seli tõstatatud teemad).

2. 2017. a. Põhjamaade meistrivõistluste korraldamisest.

3. Linz 2016 MM kokkuvõte.

4. 2017 eelarve arutelu.

5. Muud küsimused.

2015.a. Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse koosolekud (5).

22.01.2015  Päevakavas oli:

1. Koondislaste võistluskulude refinantseerimise kord.
2. 2015 eelarve projekti arutelu.
3. Välismaalastest võistlejate võistlustele kutsumise põhimõtted.
4. 2015 üldkoosolekust.
5. Muud küsimused.

17.02.2015 Päevakorras oli.

1. Zürichi kadettide, juuniorite ja U 21 EM ülevaade.
2. Li Lirismanile sportlike saavutuste eest preemiasumma 600 eur (neto) otsustamine. 
3. 2015 eelarve projekti teine lugemine.
4.Rahvus koondise kandidaatide valikukriteeriumite arutelu.
5. Istanbuli EM kandidaatide kinnitamine.
6. Muud küsimused.

04.05.2015 Päevakorras oli.

1. I kvartali eelarve täitmisest.
2. Indoneesia MM- le lähetavate kinnitamine.
3. Rahvuskoondisesse kvalifitseerumise kriteeriumite arutelu.
4. Rakvere treeninglaagri arutelu.
5. Muud küsimused.

09.09.2015 Päevakorras oli.

1. Jakarta U 16, U 18, U 21 MM-ist osavõtt. Valikukriteeriumid ja kandidaadid. A.Zõkov.
2. Kyokushin World Federation Estonia Spordiklubi Seibun avaldus Eesti Karate Föderatsiooni liikmeks astumiseks. Klubi president Aleksei Korikov.
3. I poolaasta tulud-kulud.
4. Heategevusliku programmi“Et suvi ei läheks luhta kokkuvõte. Priit Dello.
5. ESELL ürituse toetajate ja kaasateinud spordiklubide autasustamine.

23.11.2015 Päevakorras oli.

1. Li Lirismanile juunioride MM kuldmedali eest preemia 1800 eur(neto) määramine.
2. Peatreeneri ülevaade juunioride MM võistlustest Indoneesias Jakartas. A.Zõkov.
3. Amid Magerramovi ebaeetilise käitumise osas otsuse tegemine.
4. Muud küsimused.

17.12.2015 Päevakorras oli.

1. Amid Magerramovi juhtumis otsuse tegemine.
2. Rahvuskoondislaste heade sporlike saavutuste eest 2015 .a. peatreenerile preemia määramine summas 1000 eur ( preemia saajaks on SK Budo).
3. Muud küsimused.