6.-7 märts 2020 Kata koolitus treeneritele ja kohtunikele


TÜ e-täiendusõppe koolitused https://www.ut.ee/et/e-taiendusope :

13. mai
Treeneri läbipõlemise ennetamine
Koolituse eesmärk on valmistada treenereid ette enda erialase töö emotsionaalsest ja füüsilisest pingest tuleneva läbipõlemise riski vähendamiseks.

Aave Hannus, 10 tundi, 75 €, e-kursus

27. mai
Treeneri töö lastevanematega: lastevanemate kaasamine Koolituse eesmärk on pakkuda praktilisi soovitusi ja näpunäiteid lapsevanematega koostöö tegemiseks. Antakse ülevaade treeneri-õpilase-lapsevanema koostöö juhtimisest ja lapsevanemate kaasamisest. Samuti selgitatakse enesekehtestamise põhimõtteid.

Aave Hannus, 10 tundi, 75 €, e-kursus

10. juuni
Praktiline motiveerimine: laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega.

Aave Hannus, 10 tundi, 75 €, e-kursus


Materjalid

Spordi üldained I taseme õpik

Spordi üldained II taseme õpik

Spordi üldained III taseme õpik 

Treenerite tasemekoolitus – karate õpik

Enesekaitse koolituse materjalid