Karate-, kobudo- ja iaidotreenerite kutseeksami sooritamiseks palun võtta ühendust info@ekf.ee. Karate-, kobudo- ja iaidotreenerite kutseeksamid toimuvad iga aasta kevadel ja sügisel.

Dokumentide esitamise tähtajad:

31.03.2024 ja 31.08.2024

Sammud treenerikutse taotlemiseks:

Esmalt tuleb läbida vastava taseme Üldainete koolitus Tallinna Ülikoolis või Tartu Ülikoolis. (Näide: Kui soovid teha EKR 3 taseme eksamit, siis pead läbima EKR 3 Üldainete koolituse). Infot Üldainete koolituste toimumise aja ja koha kohta leiad www.sport.ee lehelt. Iga soovija registreerib end ise ning tasub koolituse eest ise.

Lisaks Üldainete koolitusele on uue kutse taotlemisel vaja läbida ka erialaseid tasemekoolitusi. Nende kohta leiad infot Eesti Karate Föderatsiooni kodulehelt www.ekf.ee või info@ekf.ee .

Kui vajalikud koolitustunnid on käes tuleb registreerida end Spordiregistri treenerikutse keskkonnas (minu.treenerikutse.ee) eksamile ning tasuda eksamitasu Eesti Karate Föderatsiooni pangakontole.

Kõik dokumendid (koolitustunnistused, eksamitasu maksekorraldus, esmaabikoolitustunnistus) on vaja üleslaadida Spordiregistri treenerikutse keskkonnas!

Taotleja sooritab eksami ning positiivse tulemuse saades väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Erialase tasemekoolituse ja täiendkoolituse erinevus

  1. Tasemekoolitused tuleb läbida siis, kui taotleja soovib esmakordselt saada uue EKR taseme. Näiteks, kui treenerikutse puudub ning soovid teha EKR 3 (esimene kutsetase) treenerkutse eksami. Samuti, kui taotlejal on olemas kehtiv EKR 4 kutsetase ning ta soovib tõsta kutsetaset EKR 5 peale.
  2. Tasemekoolitusi annab ainult Eesti Karate Föderatsioon
  3. Täiendkoolitusi tuleb läbida siis, kui taotleja soovib hetkel kehtivat kutsetaset pikendada.

Esmaabi koolitus

  1. Alates 01.01.2019 on esmaabi koolituse läbimine kohustuslik nii kutsetaseme pikendamisel kui taotlemisel kõikidel tasemetel! Koolitus peab olema vähemalt 8-tunnine või 16-tunnine. Esmaabi baas- või täiendkursus on kohustuslik lisaks 60 täiendkoolituse tunnile või kutse taotlemisel kohustuslikele tundidele.

Eksamitasud (tasuda EKF pangakontole):

Abitreener EKR 3 –  40 eurot

Nooremtreener EKR 4 – 47 eurot

Treener EKR 5 – 56 eurot

Vanemtreener EKR 6 – 72 eurot

Meistertreener EKR 7 – 80 eurot

Eliittreener EKR 8 – 100 eurot.

Lingid:

Karate kobudo ja iaidotreenerite erialaste koolituste täiendkoolituste arvestamise kord

Treenerikutsetele taotlemiseks ja taastaotlemiseks esitatavad nõuded – https://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1

Kutse omistamise kord, juhendid, abimaterjalid ja kutsetasu määrad – https://www.sport.ee/et/materjalid?treeId=368&tree=

Kutsestandardid – https://www.sport.ee/et/materjalid?treeId=104&tree=