Avatud on registreerimine üldainete koolitustele.
EKR 5, 9.09.-16.10.22 https://www.sport.ee/event/878/uldained_ekr_5_
EKR 3, 7.-10.10.22 https://www.sport.ee/event/806/uldained_ekr_3
Palun edastage info oma huvitatud treeneritele.

08.-10. septembril toimub Tartus konverents “Teadus, sport ja meditsiin XI”.  Rohkem kui kahe aastakümnese traditsiooniga üritus on teadmiste vahetamise ja kohtumispaigaks  sporditeadlastele ning spordi, kehalise kasvatuse, liikumisharrastuse, spordimeditsiini ja -füsioteraapia alade spetsialistidele.

Kuni 24. augustini saab Konverentsile registreeruda soodushinnaga 150 eurot kogu programmi kohta või 50 eurot päev.

Konverentsile registreerimine https://science-sport-medicine2022.publicon.ee/attend/register-here/

Täiendkoolituse tunnistuse soovi saab ära märkida registreerimisvormil.

EOK karate-, kobudo- ja Iaidotreeneite hindamiskomisjon

  1. Kajar Help – esimees karate
  2. Margus Lillinurm – liige karate
  3. Igor Neemre – liige kobudo, iaido
  4. Aleksandr Zõkov – liige karate
  5. Kaido Rätsep – liige karate

Kinnitatud EKF juhatuse koosolekul 31.05.2022

Kinnitatud EOK -s 14.06.2022:
1. Aleksandr Zõkov
2. Kajar Help – esimees
3. Margus Lillinurm
4. Kaido Rätsepp
5. Igor Neemre

EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite hindamiskomisjon on moodustatud
hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:
1. karate
2. iaido
3. kobudo

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse
hindamine.
2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks
vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende
regulaarne kaasajastamine.
3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja
kutse andmise korrale.

  1. 20. mai algusega 10.00 toimub EKF kontoris Audenteses kutsetaseme tõstmise ja – taastaotlemise eksam

Iaido: Abitreener, Nooremtreener, Treener, Vanemtreener
Karate: Abitreener, Nooremtreener, Treener, Vanemtreener
Kobudo: Abitreener, Nooremtreener, Treener, Vanemtreener

3. juunil algusega 10.00 toimub EKF kontoris Audenteses korduseksam

Treenerikutsega seotud info (sport.ee)

Treenerikutse taotlemise keskkond

EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register