EOK karate-, kobudo- ja Iaidotreeneite hindamiskomisjon

  1. Kajar Help – esimees karate
  2. Margus Lillinurm – liige karate
  3. Igor Neemre – liige kobudo, iaido
  4. Aleksandr Zõkov – liige karate
  5. Kaido Rätsep – liige karate

Kinnitatud EKF juhatuse koosolekul 31.05.2022

Kinnitatud EOK -s 14.06.2022:
1. Aleksandr Zõkov
2. Kajar Help – esimees
3. Margus Lillinurm
4. Kaido Rätsepp
5. Igor Neemre

EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite hindamiskomisjon on moodustatud
hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:
1. karate
2. iaido
3. kobudo

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse
hindamine.
2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks
vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende
regulaarne kaasajastamine.
3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja
kutse andmise korrale.

Treenerkutse eksamiga seotud dokumentide esitamise tähtajad:
31.03.2023 – treenerikutse dokumentide esitamise tähtaeg
31.08.2023 – treenerikutse dokumentide esitamise tähtaeg


Nimi     Spordiala    EKR    Kutsenimetus     Kehtivus
1. Tarmo Alt    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    05.06.2023
2. Margot Arnus    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 17.10.2023
3. Pavel Artamonov    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 19.06.2024
4. Sten Aru    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    02.06.2026
5. Vladimir Domashkevich Karate 5    Treener: spetsialiseerumine karate    28.10.2024
6. Alexey Dubinka    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    19.06.2024
7. Igor Geraštšenko Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
8. Shamil Guseynov    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    16.10.2026
9. Kajar Help    Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    29.06.2025
10. Kerli Hänninen    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 14.10.2025
11. Konstantin Iljenko Karate 5    Treener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
12. zabel Iošpa    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 21.05.2027
13. Maksim Jevstignejev Karate5    Treener: spetsialiseerumine karate    16.10.2026
14. Gediminas Jürjo    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    29.06.2025
15. Kert Karus    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 17.10.2023
16. Margit Kaur    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
17. Andres Kiviselg    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 14.10.2025
18. Aleksei Kokorev    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 21.05.2027
19. Andrei Kondratjuk Karate5    Treener: spetsialiseerumine karate    28.10.2024
20. Aleksei Korikov    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    21.05.2027
21. Mairo Kullisaar    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    19.06.2024
22. Aleksandr Lanberg Karate6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
23. Rene Lett    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    29.06.2025
24. Margus Lillinurm Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
25. Li Lirisman    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 19.06.2024
26. Urmas Lutz    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    17.10.2023
27. Lauri Mengel    Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    21.03.2026
28. Makar Navitski    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
29. Igor Neemre    Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    19.09.2023
30. Georgi Nikolajev Karate    7    Meistertreener: spetsialiseerumine karate Tähtajatu
31. Heino Nõel    Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    28.10.2024
32. Olga Pallo    Karate    7    Meistertreener: spetsialiseerumine karate Tähtajatu
33. Imre Pauklin    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    02.06.2026
34. Kaspar Pedaja    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
35. Ene Pukk    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    17.10.2023
36. Rein Rebane    Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    19.06.2024
37. Valeriy Savitskiy Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    21.05.2027
38. Doris Seli    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    19.06.2024
39. Priit Seli    Karate    7    Meistertreener: spetsialiseerumine karate Tähtajatu
40. Kadi Sepp    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
41. Anna Sirak    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
42. Rando Sirak    Karate    5    Treener: spetsialiseerumine karate    14.10.2025
43. Karel Taal    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 02.06.2026
44. Katre Taal    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 21.05.2027
45. Raul Tõnissaar    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 28.10.2024
46. Erko Tölpt    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    19.06.2024
47. Herik Tölpt    Karate    6    Vanemtreener: spetsialiseerumine karate    02.06.2026
48. Merit Vaabel    Karate    3    Abitreener: spetsialiseerumine karate    02.06.2026
49. Denis Zarudniy    Karate    4    Nooremtreener: spetsialiseerumine karate 21.05.2027
50 Aleksandr Zõkov    Karate    7    Meistertreener: spetsialiseerumine karate Tähtajatu

Treenerikutsega seotud info (sport.ee)

Treenerikutse taotlemise keskkond

EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register