EOK karate-, kobudo- ja Iaidotreeneite hindamiskomisjon

  1. Kajar Help – esimees karate
  2. Margus Lillinurm – liige karate
  3. Igor Neemre – liige kobudo, iaido
  4. Aleksandr Zõkov – liige karate
  5. Kaido Rätsep – liige karate

Kinnitatud EKF juhatuse koosolekul 31.05.2022

Kinnitatud EOK -s 14.06.2022:
1. Aleksandr Zõkov
2. Kajar Help – esimees
3. Margus Lillinurm
4. Kaido Rätsepp
5. Igor Neemre

EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite hindamiskomisjon on moodustatud
hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:
1. karate
2. iaido
3. kobudo

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse
hindamine.
2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks
vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende
regulaarne kaasajastamine.
3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja
kutse andmise korrale.

Treenerkutse eksamiga seotud dokumentide esitamise tähtajad:
31.03.2023 – treenerikutse dokumentide esitamise tähtaeg
31.08.2023 – treenerikutse dokumentide esitamise tähtaeg

Treenerikutsega seotud info (sport.ee)

Treenerikutse taotlemise keskkond

EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register